โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
*** ปรับปรุงล่าสุด 24 เมษายน 2550 ***


สามารถสั่งจัดตารางสอนได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และ สามารถจัดเองได้ด้วยมือ  โดยมีระบบช่วยเหลือมากมาย จัดง่าย ๆ ด้วยคน ๆ เดียว ใช้เวลาจัดไม่เกิน 1 ชั่วโมง    แก้ไขตารางสอนง่าย ๆ พิมพ์สะดวก สบาย
 
 1. ทำงานบนระบบ Windows ทุกระบบ
 2. สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ได้ทุกยี่ห้อ ที่ใช้งานกับ Windows  ได้
 3. สามารถเลือกแก้ไขข้อมูล จากตารางเดิม หรือ สั่งให้สร้างใหม่ทั้งหมด อัตโนมัติ
 4. พิมพ์รายการจัดครูเข้าสอน รวดเร็ว มีหน้าต่างแสดงรายการ ให้ดู ช่วยในการกรอกข้อมูล รายการใดเหมือนกันไม่ต้องกรอกใหม่ทั้งหมด  กรอกเฉพาะช่องที่ต่าง กันเท่านั้น
 5. มีระบบตรวจสอบ และพิมพ์รายงานสรุปจำนวนทั้งหมดของ คาบนักเรียน คาบครู  คาบห้องปฏิบัติการ
 6. ทุกระบบมีรายการให้เลือก ท่านไม่จำเป็นต้องจดจำรหัส อะไรอีกต่อไป
 7. มีระบบจองห้องปฏิบัติการในรายวิชาที่เดินเรียน เพื่อไม่ให้มีการซ้ำกัน ในห้องปฏิบัติการที่ใช้
 8. ล็อกคาบ กิจกรรม ต่าง ๆ ได้ทั้งชั้นเรียน  อาจารย์ และห้องปฏิบัติการ  และคาบเรียนที่เรียนรวมกัน เช่น นักเรียน ชาย 5/2 ,5/3 เรียนวิชาช่างกับ อาจารย์ ก  นักเรียนหญิง 5/2 ,5/3  แยกไปเรียนวิชาอาหารกับอาจารย์ ข  เป็นต้น
 9. โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถมองได้พร้อมกันทั้งตารางนักเรียน อาจารย์ และ ห้องปฏิบัติการ 

        ทำให้ง่ายต่อการมองภาพ รวม
10.จัดตารางสอนได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และ จัดเอง ได้พร้อม ๆ กัน

11.จัดตารางแบบอัตโนมัติ เพียงคลิกที่ปุ่ม

       11.1  ลงวิชาคาบคู่ โปรแกรมจะสุ่มลงรายวิชาที่เป็นคาบคู่ ให้ 2 คาบติดกันก่อน ถ้ารายวิชานั้น มี 4 คาบ ก็จะลง ให้ 2 วันวันละ 2 คาบ   ถ้ามี 4 คาบต่อสัปดาห์โปรแกรมจะลงให้ 2  คาบติดกันในวันเดียวกัน แล้วแยกอีก 1 คาบไปลงวันอื่น ๆ
       11.2  ลงวิชาคาบเดี่ยว โปรแกรมจะจัดรายวิชาที่เป็นคาบเดี่ยว ลงในวันต่าง ๆ ไม่ให้ซ้ำในวันเดียวกัน
            *** เพียง 2 ปุ่ม ตารางสอนโรงเรียนก็เกือบเสร็จ สมบูรณ์แล้ว  และสามารถย้ายสลับคาบได้

 1. ตารางทั้งหมดเชื่อมโยงกัน ทั้งหมด ถ้ามีการเปลี่ยนข้อมูลหรือคลิกตารางใด โปรแกรมจะเปลี่ยนมุมมองไปยังตารางอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันอัตโนมัติ( เช่น เลือก ชั้น ม.1/01 คาบที่ 1 โปรแกรมจะเลื่อนตารางอาจารย์ไปยังตารางอาจารย์ที่สอนคาบนั้นทันที)
 2. เลื่อนไปดูรายการต่าง ๆ ได้โดยแถบเลื่อน ตาราง หรือ ช่องเลือกรายการ
 3. สามารถเลือกลงคาบเองได้ตามเหมาะสมคือตารางรายวิชาที่ยังไม่ลงในตาราง ถ้าจะลงตาราง เพียงคลิกเลือกที่รายการวิชาที่ต้องการ ตาราง 1 ,2,3  ก็จะเปลี่ยนมุมมองเป็นรายการที่ต้องการอัตโนมัติ  แล้วเลื่อนเม้าส์ไปช่องคาบที่ต้องการ  โปรแกรมจะแจ้งให้ทราบว่าคาบ นั้นว่างและลงได้หรือไม่ จาก สัญญาณไฟเขียว-แดงจากนั้น ก็ลงรายวิชาในตารางที่คาบว่าง การลงรายวิชาเองในตาราง ถ้าลงเกินหนึ่งคาบในวันเดียวกันโปรแกรมจะเตือนให้ทราบ
 4. การย้ายคาบ – สลับคาบ ง่ายดาย เพียง คลิกคาบที่ต้องการย้าย โปรแกรมตรวจสอบ ว่าสามารถย้ายคาบ หรือ สลับคาบไปคาบใด ได้บ้าง และแสดงคาบเป็นสีเขียว ให้ทราบ  โดยไม่ให้ซ้ำกันในรายวิชาเดียวกัน วันเดียวกัน และแสดงรายวิชาเดียวกันในวันอื่น ๆ เป็นสีแดง  เพื่อความสะดวกในการเลือกดู แล้วย้ายคาบ โดยคลิกลากคาบที่ต้องการ ไปวางทับคาบที่จะย้ายไป เท่านั้น
 5. ลบรายการที่ลงไปแล้ว ในตาราง แล้วออกได้ ง่าย ๆ เพียงคลิกลากมาทิ้งเท่านั้น
 6. เปลี่ยนผู้สอน ในรายวิชาต่าง ๆ ได้ จึงสะดวกในกรณีที่มีครูอาจารย์ย้าย หรือลาป่วย ลาคลอด นาน ๆ  หรือสาระการงานอาชีพฯที่ต้องเวียนกันสอน
 7. มีระบบตรวจนับ และแจ้งให้ทราบจำนวนคาบของอาจารย์ในแต่ละวัน  เพื่อไม่ให้อาจารย์ได้รับคาบมากเกินไป
 8. มีหน้าต่าง ตรวจสอบการกระจาย คาบที่ได้รับ ในแต่ละวัน ว่าครูท่านใด ได้รับคาบที่ 1 หรือ คาบสุดท้าย กี่วันใน 1 สัปดาห์
 9. พิมพ์ป้อน ข้อความในตารางที่ว่าง เพื่อพิมพ์รายงานได้ เพิ่มเติมได้
 10. พิมพ์ตาราง นักเรียน อาจารย์  ห้องปฏิบัติการ ได้ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ 

- ขนาดเล็ก เท่าบัตรประชาชน พิมพ์ 4 ตาราง ต่อกระดาษ A4  หนึ่งแผ่น
 -ขนาดใหญ่ ขนาด ครึ่งกระดาษ A4

 • กำหนดจำนวนที่จะพิมพ์ได้  เช่น พิมพ์ เป็นบางชั้นเรียน หรือทั้งหมด ได้ หรือพิมพ์ตารางสอนอาจารย์บางคนหรือ ทั้งหมดได้
 • พิมพ์ตารางสอนหมวด  แยกตามวัน  เพื่อความสะดวกในการจัดสอนแทนในโรงเรียนที่ ให้หมวดวิชาจัดสอนแทน จึงสะดวกในการ แยกดูเป็นรายวัน
 1. สั่ง พิมพ์ตารางสอน ออกเป็นรูปแบบการเรียกค้น ตารางสอนบนเว็บไซต์ สามารถก็อปปี้ ขึ้นเว็บได้เลย
 2. สามารถเปลี่ยนรหัสวิชาจากตารางที่จัดในภาคเรียนที่ 1 ไปเป็นภาคเรียนที่ 2 ได้
 3. สามารถ ย้ายคาบ การเรียนที่เป็นคาบกิจกรรม ได้ ง่ายดาย เพี่ยงคลิกลากไปวางเท่านั้นโปรแกรม จะดำเนินการ ย้ายให้ทั้งหมดในคราวเดียว
 4. สามารถล็อกคาบ ก่อนจัดตารางสอน ได้ ทั้งชั้นเรียน ห้องเรียน และ ครู ได้พร้อม ๆ กัน ทีละรายการ หรือ ครั้ง ละ หลายๆ รายการ ได้ทันที